7
6
5
4
3
2
1

שינוי ניהולי ושאיפה למצוינות

חברותינו בעלות מוניטין עולמי במתן שירותי פיתוח מקצועי כחלק מתהליך ניהול הוליסטי לשינוי.

FNI ו- א.ב מתכננים מסייעות ללקוחות לתכנן, לעצב ולהשיג תכנית אב לרפורמה בית ספרית, תוך שימוש במודל  ייחודי.

שירותינו כוללים מגוון רחב של תחומים כדלקמן:

 

 • חזון העתיד 
 • תוצאות רצויות לתלמידים
 • עקרונות הלמידה בבית הספר
 • מנהיגות
 • הנהלת הארגון
 • תקנים
 • הערכות
 • איוש
 • תזמון
 • פיתוח מקצועי / בניית קיבולת
 • פיתוח נוער
 • תכנית הלימודים
 • שינוי וניהול הקהילה ומתקני החינוך.